anaerobes

anaerobes
n. bacteria that does not require air or oxygen

English contemporary dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Anaerobes — Anaerobia An*a [ e]r*o bi*a, Anaerobes An aer*obes, Anaerobes An*a [ e]r*obes, n. pl. [NL. anaerobia; an not + a[ e]ro + Gr.? life.] (Bacteriol.) Ana[ e]robic bacteria. They are called {facultative ana[ e]robes} when able to live either in the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Anaerobes — Anaerobia An*a [ e]r*o bi*a, Anaerobes An aer*obes, Anaerobes An*a [ e]r*obes, n. pl. [NL. anaerobia; an not + a[ e]ro + Gr.? life.] (Bacteriol.) Ana[ e]robic bacteria. They are called {facultative ana[ e]robes} when able to live either in the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • anaerobes — Bacterium Bac*te ri*um (b[a^]k*t[=e] r[i^]*[u^]m), n.; pl. {Bacteria} (b[a^]k*t[=e] r[i^]*[.a]). [NL., fr. Gr. bakth rion, ba ktron, a staff: cf. F. bact[ e]rie.] (Biol.) A microscopic single celled organism having no distinguishable nucleus,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • anaerobes — anaerobai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmai, gyvenantys laisvojo deguonies neturinčioje (obligatiniai) arba labai mažai jo turinčioje (fakultatyviniai) aplinkoje, pvz., dauguma bakterijų, kai kurios infuzorijos.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • anaerobes Training — anaerobinės pratybos statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pratybos, kuriose vyrauja anaerobinio poveikio fiziniai pratimai, o jų intensyvumas viršija kritinę ribą (anaerobinį slenkstį). Anaerobinės pratybos gerina anaerobines… …   Sporto terminų žodynas

  • facultative anaerobes — Anaerobia An*a [ e]r*o bi*a, Anaerobes An aer*obes, Anaerobes An*a [ e]r*obes, n. pl. [NL. anaerobia; an not + a[ e]ro + Gr.? life.] (Bacteriol.) Ana[ e]robic bacteria. They are called {facultative ana[ e]robes} when able to live either in the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • obligate anaerobes — Anaerobia An*a [ e]r*o bi*a, Anaerobes An aer*obes, Anaerobes An*a [ e]r*obes, n. pl. [NL. anaerobia; an not + a[ e]ro + Gr.? life.] (Bacteriol.) Ana[ e]robic bacteria. They are called {facultative ana[ e]robes} when able to live either in the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • obligatory anaerobes — Anaerobia An*a [ e]r*o bi*a, Anaerobes An aer*obes, Anaerobes An*a [ e]r*obes, n. pl. [NL. anaerobia; an not + a[ e]ro + Gr.? life.] (Bacteriol.) Ana[ e]robic bacteria. They are called {facultative ana[ e]robes} when able to live either in the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • strict anaerobes — See obligate anaerobes …   Dictionary of microbiology

  • aerotolerant anaerobes — Microorganisms that grow equally well whether or not oxygen is present …   Dictionary of microbiology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”